2017-02-01

Plan zamówień publicznych na 2017 rok

Wronki, dn. 31.01.2017r.

 

Plan zamówień publicznych na rok 2017

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość netto zamówienia w zł

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta  we Wronkach  w dni nauki szkolnej od 01.09.2017r. do 22.06.2018r.

dostawy

Przetarg nieograniczony

158.000,00 zł

II kwartał 2017r.

 

Dyrektor

Jolanta Michalak