2018-01-24

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2018

Wronki, dn. 24.01.2018r.

 

 

 

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach na rok 2018

(Podstawa prawna: art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 2018 ze zm.)

 

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość netto zamówienia w zł

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta  we Wronkach  w dni nauki szkolnej od 03.09.2018r. do 21.06.2019r.

dostawy

Przetarg nieograniczony

280.888,05 zł

Koniec I kwartału i początek II kwartału 2018r.

 

Dyrektor

Jolanta Michalak

 

Załączniki

  Plan zamówień na 2018.jpg 543,55 KB (jpg) szczegóły pobierz